بازدید فرماندار شهرستان محلات از مرکز رشد

بازدید فرماندار شهرستان محلات از مرکز رشد

فرماندار شهرستان محلات به همراه معاون برنامه ریزی و توسعه و عمران فرمانداری در روز شنبه ۵ مهرماه از مرکز رشد این شهرستان بازدید کردند.

در این دیدار که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید قمری از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد بازدید کرد و ضمن آشنایی با موضوعات و زمینه های فعالیتی این واحدها، از نزدیک در جریان مهمترین نیازها و مشکلات این واحدها همچون افزایش فضا، تامین منابع مالی، ارتباط بیشتر واحدها با بازار و … قرار گرفت.

قمری زمینه ی فعالیت برخی واحدها را متناسب با تامین نیازها در حوزه شهرستان دانست و تصریح کرد: پیگیر حمایت های مالی و تخصیص منابع به طرح های قابل اجرا جهت کمک به اجرایی شدن ایده ها و تسریع در خدمت رسانی آنها خواهم بود.

وی تصریح کرد: اصل نیازسنجی در ارائه خدمات و تولیدات به همشهریان می بایست در اولویت برنامه های واحدها باشد تا بتوان پیش بینی مناسبی از اقدامات و موفقیت های آینده متصور بود.

در پایان ضمن قدردانی از فعالیت های مرکز رشد در سطح شهرستان، عکس دسته جمعی با کادر اجرایی مرکز رشد و اعضای واحدهای فناور گرفته شد.