بازدید مدیر فنی و حرفه ای شهرستان محلات از مرکز رشد

بازدید مدیر مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان محلات از مرکز رشد واحد های فناور شهرستان محلات

محمود سینجلی مدیر مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان محلات با حضور در محل مرکز رشد واحد های فناور شهرستان محلات ضمن آشنایی با اهداف و برنامه های این مرکز، بصورت مستقیم با واحد های فناور مستقر در آن گفتگو و با ایده های آن ها آشنا شد.
این دیدار بنا به دعوت مرکز رشد و پیرو تفاهم نامه همکاری دو مرکز صورت گرفت
در پایان دو طرف آمادگی خود را جهت استفاده حداکثری از فرصت ها و ظرفیت های در اختیار به منظور توسعه اشتغال پایدار در شهرستان اعلام نمودند.