برگزاری کارگاه آموزش بوم کسب و کار

کارگاه آموزش بوم کسب و کار با همکاری مرکز رشد شهرستان محلات و مرکز آموزش عالی محلات برگزار گردید.

در این کارگاه اصول اولیه راه اندازی کسب و کارها، راه های ارتباط با مشتری، شرکای تجاری، مدیریت هزینه ها و شناسایی گپ ها توسط دکتر مجتبی رئیس صفری بیان گردید.

این کارگاه آموزشی در روز پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ در سالن جلسات دفتر امام جمعه شهر محلات برگزار شد.