جلسه توجیهی دوره آموزشی گلخانه زیرزمینی برگزار شد

جلسه توجیهی دوره آموزشی گلخانه زیرزمینی در تاریخ ۳ شهریور در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان محلات برگزار گردید.

در این جلسه مزایای تولید گیاهان زینتی زیر نور مصنوعی و آشنایی با انواع گیاهانی که می توان در این روش تکثیر کرد توضیح داده شد. لازم به ذکر است شروع اولین جلسه این دوره آموزشی در تاریخ ۱۱ شهریور ماه بوده و ثبت نام این دوره از طریق سایت مرکز رشد و دکمه زیر انجام میگردد