برگزاری دوره آموزشی تولید گیاهان زینتی زیر نورمصنوعی

دوره آموزشی تولید گیاهان زینتی زیر نورمصنوعی

دوره آموزشی تولید گیاهان زینتی – پیرو تفاهم نامه صورت گرفته با کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان محلات با موضوع اشتغال مددجویان و با اولویت مشاغل خانگی و همچنین استفاده از ایده های واحدهای مستقر در مرکز رشد محلات، اولین دوره آموزشی تولید گیاهان زینتی زیر نور مصنوعی در روز چهارشنبه مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ توسط واحد فناور دیجی باغ مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان محلات برگزار گردید.

لازم به ذکر است روش خلاقانه تولید گیاهان زینتی زیر نور مصنوعی شامل معرفی بسترهای کشت، آماده سازی مکان تولیدی، معرفی و تکثیر گیاهان تولید شده در این روش و در آخر آشنایی با استراتژی های موفق در فروش و بازارهای هدف گیاهان زینتی می باشد.