شرکت مهندسین تتیس کاو پارس

مدیر واحد: بهمن گلچین

نام واحد فناور:شرکت مهندسین تتیس کاو پارس
زمینه فعالیت: اکتشاف و بهره برداری از انواع معادن
مطالعات زمین شناسی، ژئوتکنیک، ژئوفیزیک و اکتشاف منابع آب
حفاری و خدمات نمودارگیری
تهیه و اجرای نقشه های مرتبط با زمین شناسی

مدیر عامل : بهمن گلچین
آدرس ایمیل:Tkpec@hotmail.com
وب سایت:
آدرس شرکت:شهرستان محلات، خ مطهری، ساختمان ایتام، طبقه دوم، واحد شش
شماره تماس:09127792415