تمامی حقوق مادی و معنوی این مجموعه برای مرکز رشد شهرستان محلات محفوظ است.