مصاحبه با معاون مرکز رشد در الکامپ ۹۸

حمایت از ایده از طریق مراکز رشد

گفتگوی آرش سروری با قاسم براتی معاون فناوری مرکز رشد شهرستان محلات در خصوص ظرفیت های شهرستان محلات در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ (الکامپ ۹۸) را تماشا می کنیم.