نجوا فیلم محلات

مدیر واحد : حسین عطاء اللهی

 • نام واحد فناور:
 • زمینه فعالیت:
 • مدیر عامل:
 • آدرس ایمیل:
 • وب سایت:
 • آدرس شرکت:
 • شماره تماس:
 • نجوا فیلم محلات
 • مستند ، فیلم و انیمیشن
 • حسین عطاء اللهی
 • najvafilm92@gmail.com
 • محلات ابتدای کوی مطهری ساختمان اداری تجاری فاطمیه (س) طبقه دوم واحد 8
 • 09185265774