انتشار کتاب آموزش تولید میکروگرین

انتشار کتاب آموزش تولید میکروگرین (ریز سبزی)

توسط واحد فناور دیجی باغ مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور محلات و نیم ور کتاب الکترونیکی ریز کشت با عنوان آموزش تولید میکروگرین (ریز سبزی) منتشر شد.

موضوعات این کتاب شامل تعریف ریز سبزی، چگونگی تولید یک سبزی ارگانیک، مکان تولید و نحوه نگهداری این محصول و … می باشد.

گفتنی است واحد دیجی باغ یکی از واحدهای موفق مرکز رشد در زمینه ابداع روش های نوین جهت تولید و نگهداری گیاهان زینتی می باشد.

علاقمندان می توانند جهت تهیه این کتاب بر روی دکمه زیر کلیک نمایند.