ریوک

مدیر واحد : وحید رمضانی

 • نام واحد فناور:
 • زمینه فعالیت:
 • مدیر عامل:
 • آدرس ایمیل:
 • وب سایت:
 • آدرس شرکت:

 • شماره تماس:
 • ریوک
 • فروشگاه اینترنتی
 • وحید رمضانی
 • reevakshop@gmail.com
 • reevak.com
 • تهران، خیابان دستغیب، کوچه دوسنگانی، مرکزفناوری هوشمند
 • 021-28426887