نوشته‌ها

بازدید شهردار محلات از مرکز رشد

بازدید شهردار محلات از مرکز رشد واحدهای فناور

بازدید شهردار محلات از مرکز رشد

بازدید شهردار محلات از مرکز رشد – شهردار محلات با حضور در مرکز رشد این شهرستان ضمن بازدید از واحدهای فناور مستقر در این مرکز، با استعدادها و توانمندی های این واحدها از نزدیک آشنا شد.

در این دیدار استرابی ضمن گفتگو با مدیران واحدهای فناور، زمینه های استفاده از تخصص و مهارت های آنان در حیطه خدمات و وظایف شهرداری را مورد ارزیابی قرار داد.

در پایان مقرر شد،واحدها طرح های پیشنهادی خود را جهت بررسی به شهرداری محلات ارائه نمایند.