نوشته‌ها

برگزاری کلاس آموزشی مرکز رشد در نمایشگاه گل محلات

برگزاری کلاس آموزشی مرکز رشد در نمایشگاه گل محلات

با همکاری واحد فناور دیجی باغ از تاریخ ۷ الی ۹ شهریور۱۳۹۷ در شانزدهمین نمایشگاه گل محلات، کلاس ها آموزشی برای عامه مردم برگزار گردید. موضوعات آموزشی در این کلاس ها در مورد رازهای نگهداری از گیاهان آپارتمانی و زیبا سازی تراس منازل بود.