نوشته‌ها

برگزاری کلاس آموزشی مرکز رشد در نمایشگاه گل محلات

برگزاری کلاس آموزشی مرکز رشد در نمایشگاه گل محلات

با همکاری واحد فناور دیجی باغ از تاریخ ۷ الی ۹ شهریور۱۳۹۷ در شانزدهمین نمایشگاه گل محلات، کلاس ها آموزشی برای عامه مردم برگزار گردید. موضوعات آموزشی در این کلاس ها در مورد رازهای نگهداری از گیاهان آپارتمانی و زیبا سازی تراس منازل بود.

 

جلسه توجیهی دوره آموزشی گلخانه زیرزمینی برگزار شد

جلسه توجیهی دوره آموزشی گلخانه زیرزمینی در تاریخ ۳ شهریور در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان محلات برگزار گردید.

در این جلسه مزایای تولید گیاهان زینتی زیر نور مصنوعی و آشنایی با انواع گیاهانی که می توان در این روش تکثیر کرد توضیح داده شد. لازم به ذکر است شروع اولین جلسه این دوره آموزشی در تاریخ ۱۱ شهریور ماه بوده و ثبت نام این دوره از طریق سایت مرکز رشد و دکمه زیر انجام میگردد